Vil DU lede OSS? KHiO-biblioteket søker ny leder! Søknadsfrist: 01.03.

Biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo er landets største kunsttverrfaglige fag- og forskningsbibliotek. Samlingenes hovedvekt er på: Billedkunst, både historisk og samtid; Design; Kunsthåndverk og materialbasert kunst; Dansekunst (inkludert koreografi); Opera; Teaterfagene (skuespillerkunst, regi, scenetekst), samt vesentlige støttefag som sosiologi, filosofi, estetikk og pedagogikk. Bibliotek og arkiv er organisatorisk samlet i en seksjon ved Kunsthøgskolen i Oslo. Seksjonen har 10 ansatte (9,6 årsverk).
Seksjonssjef bibliotek og arkiv.

Seksjonssjef bibliotek og arkiv

Det er ledig stilling som seksjonssjef ved Seksjon for bibliotek og arkiv ved Kunsthøgskolen i Oslo. Biblioteket er et spesialisert høgskolebibliotek med hovedvekt på billedkunst, kunsthåndverk, design og scenekunst.

Biblioteket er del av et inspirerende og krevende miljø, der seksjonssjefen skal bidra til å utvikle et ressurs- og kompetansesenter på høyt nivå for høgskolen og de tilknyttede fagmiljøene. Samlingen teller ca 90.000 bind pluss spesialsamlinger og digitale ressurser. Antall medarbeidere ved seksjonen er per i dag to arkivarer og seks bibliotekarer.

For mer informasjon om biblioteket, se: www.khio.no/bibliotek
Til stillingen ligger i hovedsak følgende oppgaver:
Seksjonssjefen har et overordnet ansvar for Seksjon for bibliotek og arkiv og videreutvikling av denne, med økonomi-, personal- og resultatansvar. Stillingen har også det bibliotekfaglige ansvaret. Det er i tillegg ansatt en arkivleder med fagansvar for arkiv som i dag rapporterer til seksjonssjef for Seksjon for bibliotek og arkiv.

Bibliotekets primære oppgave er å bidra til at Kunsthøgskolen i Oslo når sine mål innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Som en del av institusjonens vitenskapelige infrastruktur er biblioteket avgjørende for at forskere og studenter får tilgang til oppdaterte og kvalitetssikrede kunnskapskilder. Biblioteket bidrar til økt kvalitet i utdanning og forskning.w.

Sammen med den ordinære arkiv- og bibliotekdriften står arbeidet med open access, utvikling av skolens vitenarkiv (KHiODA) og registrering av forskningsinformasjon i CRIStin sentralt.
Videre er styrking av kurstilbudet innen informasjonskompetanse et annet viktig satsningsområde for biblioteket (digital kompetanse og dannelse, samt etiske og akademiske holdninger når det gjelder gjenfinning, kildehåndtering og plagiering).

Organiseringen av seksjonen vurderes løpende. Den som tilsettes må derfor forvente organisasjonsmessige og arbeidsmessige endringer.

For mer informasjon om Kunsthøgskolen i Oslo se: www.khio.no

Kvalifikasjoner

 • mastergrad innen relevant fagområde med bibliotekarutdanning i fagkretsen.
 • dokumentert ledererfaring, inkl. budsjett- og personalansvar med gode resultater
 • tilleggskompetanse innen ett eller flere av KHiOs fagområder vil være en fordel
 • erfaring fra fagbibliotek, fortrinnsvis i universitets- og høgskolesektoren
 • god kjennskap til BIBSYS (Alma og Primo/Oria), CRIStin og institusjonelle vitenarkiv (Brage)
 • kjennskap til elektroniske arkivsystem(er) som Public360/Ephorte
 • oppdatert relevant IKT-kompetanse
 • gode språkkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker oss en leder med kjennskap til kunst- og kulturarenaen som har gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og er resultatorientert. Som leder må du kunne prioritere, være tydelig, gi retning og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø på Kunsthøgskolen i Oslo.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen da stillingen krever tett samarbeid med ledelsen og de ulike avdelingene. Stillingen er organisatorisk underlagt høgskoledirektøren, og seksjonssjefen skal sitte i direktørens ledergruppe.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1211 som seksjonssjef, p.t. bruttolønn fra kr 648 100- kr 857 700. Til fradrag går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Styret er tilsettingsmyndighet.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad, attester og vitnemål sendes gjennom vår søknadsportal Jobbnorge.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen på telefon +47 95195645 eller e-post: annehans@khio.no.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Søknadsfrist: 1. mars 2017!

Mot og fryktløshet – Åpent Forum utstilling i biblioteket

I samarbeid med biblioteket stiller Åpent forum ut litteratur og film rundt
temaet «Mot og fryktløshet» denne høsten.

Miniutstilling i biblioteket

Listen over hva de ønsket seg stilt ut:

 • Forsvarstalen av Platon
 • Laches (dialogen om mot) av Platon
 • Slik talte Zarathustra, overs. Amund Hønningstad. Gyldendal 1962.F. Nietzsche
 • Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1990) av Camilla Paglia
 • Og solen tilber ingen andre guder enn sin egen styrke – dikt (2010) av Bertrand Besigye
 • Claus Beck-Nielsen (1963–2001) En biografi av Claus Beck Nilsen.
 • Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva av Ann Heberlein
 • Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren
 • Ulrike Meinhof- En biografi av Jutta Ditfurth. Kan kjøpes på nettet: http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=15&isbn=9788202288747
 • Kunsten å være modig- 17 samtaler om det modige mennesket
 • av Trine-Line Biong (Redaktør) ; Kari Bu (Redaktør). Kan kjøpes på nettet: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1723931
 • Du mußt dein Leben ändern, Frankfurt am Main (Suhrkamp), 2009. Av Peter Sloterdijk
 • nowthatsfuckedup/Krieg dem Kriege, Thomas Kvam (red.) 2011. ISBN 9788299829120
 • Min kamp – romansyklus (20092011) av Knausgaard
 • Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke, (Offending the Audience and Other Spoken Plays), play, English version in Offending the Audience and Self-accusation) av Peter Handke
 • The Satanic Verses (1988) av Sir Ahmed Salman Rushdie
 • Maria Magdalenas evangelium. Et apokryft evangelium. En oversettelse av Einar Thomassen ble utgitt i samlingen Apokryfe evangelier i serien Verdens Hellige Skrifter i 2001.
 • Giordano Bruno: The Forgotten Philosopher by John J. Kessler, Ph.D., Ch.E Filosofo, arso vivo a Roma.
 • Monika Klaes (red.): Vita sanctae Hildegardis. Leben der heiligen Hildegard von Bingen. Canonizatio Sanctae Hildegardis. Kanonisation der heiligen Hildegard. Herder, Freiburg [u. a.] 1998, ISBN 3-451-23376-2. (Fontes Christiani, bind 29).
 • Michelle Houellebecq: H. P. Lovecraft: Contre le monde, contre la vie (1991, trans. as H. P. Lovecraft: Against the World, Against Life by Dorna Khazeni, Intro by Stephen King, 2005), an analysis of the life and work of H. P. Lovecraft. (finnes på svensk)
 • Stig Larsson: Autisterna, 1979. Autistene (oversatt til norsk av Tore Renberg)
 • Henrik Ibsen- Vildanden
 • Søren Kierkegaard- Begrepet Angst.
 • Love and politics av Judith Malina
 • Rollo May: The Courage to Create
 • Eugen Herrigel: Zen in the Art of Archery
 • Harry Frankfurt: On Bullshit
 • Hermann Hesse: Demian
 • Rainer Maria Rilke: Letters to a Young Poet
 • Franz Kafka: Diaries
 • Jean Kennedy Smith and George Plimpton: Chronicles of Courage: Very Special Artists
 • Richard Bach: Jonathan Livingston Seagull
Filmer:
 • Jeanne D´Arc av Dreier.
 • Fitzcarraldo av W. Herzog
 • Liebe av M. Haneke
 • Antikrist av Von Trier
 • Wim Wenders: Pina (for Pina Bausch)
 • Lim, Seong-goo: 법정스님의 의자 (Monk Beopjeong’s Chair)
 • Martin Scorsese: Public Speaking (on Fran Lebowitz)
 • Werner Schroeter: Dress Rehearsal (Die Generalprobe) ***It would be great if we could also do a screening of this on one of the empty Mondays
Musikk:
Kunstnerskap / biografier (om det finnes bøker/filmer el lig tilknyttet deres virke):
 • Christoph Schlingensief (tysk regissør/performancekunstner.)
 • Jeanne D Arc
 • Marina Abramovich
 • Odd Nerdrum
 • Thor Heyerdahl
 • Hildegard von Bingen
 • Peter /Jesus /Paulus- kristne martyrer
 • Madame Curie- kjemikeren
 • Bruno, Galilei- vitenskapsmenn som døde/ble fengslet for sitt virke
 • Meister Eckhardt- tysk mystiker
 • Pussy Riot
 • The living theater

 Åpent forums poster

Vi har riktignok ikke klart å skaffe alt, men et godt utvalg kan nå sees på denne miniutstillingen i biblioteket!

Velkommen!

 

Hvordan finner DU frem i biblioteket???

(c) FreeFoto.com
Supplied by FreeFoto.com (lisensiert under CC)

Nå i mai har vi bibliotekstudent Janne innom som praktikant. Janne går i 2. klasse ved bibliotekarstudiet på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun ønsker å komme i kontakt med kunnskapstørstende unge (og gamle?) studenter som tråler våre hyller og digitale kilder i søken etter visdom.

Er DU en av disse? Og har du 15 minutter til rådighet? Kontakt biblioteket, enten kom innom eller send oss en mail: bibliotek@khio.no (Tidsrom for intervjuene er fom. i dag tom. 18. mai.)

7. mai 2012
Skrevet av ofteland

Kategorier: Nyheter

Stikkord: ,

Del denne siden