Om open access og kunstnerisk utviklingsarbeid/artistic research – noen ferske lesetips

Open access

Både open access og kunstnerisk utviklingsarbeid er i vinden for tiden!

Her hjemme på bjerget pågår for tiden en spennende debatt om open access – er gratis åpen tilgang til tidsskrifter av det gode eller ei? Her er noen av innleggene så langt:

Forskerne Michael Brettheimer og Erlend Hem sparket igang debatten med sin kronikk Vi trenger ikke flere tidsskrifter (Aftenposten, oppdatert 2/11-2015) hvor de hevder at «Systemet med fri publisering av vitenskapelige artikler har utviklet seg negativt».

Svarene lot ikke vente på seg, og her er noen av de som har kommet – flere nye innlegg er på vei:

Gisle Hannemyr (Creative Commons Norge) svarer i Aftenposten 4/11-2015 (Eksistensen av røvertidsskrift er ikke noen god grunn til å forkaste «open access»-publisering) bl.a. at «Dersom det var meningen å si at Universitetsforlaget hører hjemme blant useriøse utgivere, bør denne beskyldningen belegges bedre enn med en skrå henvisning til et brev de færreste har sett.»

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen poengterer i sitt innlegg, Åpen tilgang til kunnskap (Aftenposten 4/11-2015) at «Open Access er ikke en «bevegelse», men en måte å publisere på som fjerner betalingsmuren som i dag gjør tilgang til forskningsresultater avhengig av leserens betalingsevne», samt at «Åpen tilgang sikrer at kunnskap kommer frem til dem som trenger den».

Uniforum, Universitetet i Oslos nettavis forfølger temaet videre i artikkelen Universitetets holdning til open access er naiv, forfattet av Grethe Tidemann (5/11-2015). Hun skriver bl.a. «Forskere ved UiO kritiserer universitetet for å ha en naiv holdning til publisering i åpne tidsskrifter. – Jeg vil si det motsatt. Det er naivt å tro at vi kan holde på det tradisjonelle publiseringssystemet, sier rektor Ole Petter Ottersen».

Ansvarlig redaktør i Uniforum, Martin Toft, skriver samme dag: «Det er viktig at det blir sett i verk ein utvida internasjonal kvalitetskontroll av alle vitskaplege tidsskrift, uavhengig av publiseringsplattform» i sitt innlegg Naudsynt med betre kvalitetskontroll av alle vitskaplege tidsskrift (Uniforum, 5/11-2015).

Læringssenterdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Egeland, ønsker debatten om open access velkommen i innlegget Ja til fordomsfri debatt om Open Access, publisert på hans egen blogg, larsegeland.com (4/11-2015).

Og foreløpig siste innlegg i debatten er undertegnet Arvid Hallén (direktør i Forskningsrådet) og Katrine Weisteen Bjerde (daglig leder i CRIStin): Utdatert kritikk mot open access-publisering (Aftenposten 5/11-2015). Ett av hovedpoengene deres er at «[d]yre abonnementsløsninger på vitenskapelige tidsskrift bør snart være fortid, fordi systemet hverken tjener forskningen eller samfunnet».

…To be continued?

A propos open access og våre fagfelt, så har et (relativt) nytt open access-tidsskrift for kunstnerisk utviklingsarbeid/forskning sett dagens lys i 2015:

PARSE Journal

parse_issue_1 parsejournal2_cover_new

Tidsskriftet utgis i samarbeid mellom Göteborgs Universitet og Platform for Artistic Research Sweden. Så langt har to numre blitt publisert, og det tredje er i produksjon i disse dager.

Tidsskriftets egen beskrivelse av formål:
«PARSE Journal supports an innovative and multidisciplinary research culture in the arts including music, performing arts, art, design, architecture, literature, film and media.»

PARSE kan leses her: http://www.parsejournal.com/journal/

Rykende fersk enquête om kunstnerisk forskning i Norden publisert på kunstkritikk.no

«Akademin och offentligheten» – Frans Josef Petersson og Frida Sandström har gjort en spørreundersøkelse blant kunstneriske stipendiater, uteksaminerte kandidater fra 3. nivå, samt professorer ved kunsthøgskolene i Norden.

Artikkelforfatterne skriver: «Det konstnärliga forskningsfältets utveckling ser olika ut i nordiska länderna, och det finns i dag delvis olika system i Sverige, Norge och Danmark.» Les mer om ulikheter og likheter mellom de ulike nordiske land, samt respondentenes svar på kunstkritikk.no.

SHARE Handbook for Artistic Research Education, er nå tilgjengelig digitalt online og kan lastes ned!!!

The SHARE Handbook for Artistic Research Education is the outcome of three years of work by SHARE, an international network working to enhance the ‘third cycle’ of arts research and education in Europe. SHARE is an acronym for ‘Step-Change for Higher Arts Research and Education’ (a ‘step-change’ being a major jump forward, a key moment of progress).

The SHARE Handbook of Artistic Research Education
 

Edited by Mick Wilson and Schelte van Ruiten the Handbook features contributions from:
Henk Borgdorff
Anna Daučíková
Scott deLahunta
ELIA
James Elkins
Bojan Gorenec
Johan A Haarberg
Efva Lilja
Steven Henry Madoff
Leandro Madrazo
Nina Malterud
Ruth Mateus-Berr
Alen Ozbolt
John Rajchman
Matthias Tarasiewicz
Andris Teikmanis
Johan Verbeke