Vil DU lede OSS? KHiO-biblioteket søker ny leder! Søknadsfrist: 01.03.

Biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo er landets største kunsttverrfaglige fag- og forskningsbibliotek. Samlingenes hovedvekt er på: Billedkunst, både historisk og samtid; Design; Kunsthåndverk og materialbasert kunst; Dansekunst (inkludert koreografi); Opera; Teaterfagene (skuespillerkunst, regi, scenetekst), samt vesentlige støttefag som sosiologi, filosofi, estetikk og pedagogikk. Bibliotek og arkiv er organisatorisk samlet i en seksjon ved Kunsthøgskolen i Oslo. Seksjonen har 10 ansatte (9,6 årsverk).
Seksjonssjef bibliotek og arkiv.

Seksjonssjef bibliotek og arkiv

Det er ledig stilling som seksjonssjef ved Seksjon for bibliotek og arkiv ved Kunsthøgskolen i Oslo. Biblioteket er et spesialisert høgskolebibliotek med hovedvekt på billedkunst, kunsthåndverk, design og scenekunst.

Biblioteket er del av et inspirerende og krevende miljø, der seksjonssjefen skal bidra til å utvikle et ressurs- og kompetansesenter på høyt nivå for høgskolen og de tilknyttede fagmiljøene. Samlingen teller ca 90.000 bind pluss spesialsamlinger og digitale ressurser. Antall medarbeidere ved seksjonen er per i dag to arkivarer og seks bibliotekarer.

For mer informasjon om biblioteket, se: www.khio.no/bibliotek
Til stillingen ligger i hovedsak følgende oppgaver:
Seksjonssjefen har et overordnet ansvar for Seksjon for bibliotek og arkiv og videreutvikling av denne, med økonomi-, personal- og resultatansvar. Stillingen har også det bibliotekfaglige ansvaret. Det er i tillegg ansatt en arkivleder med fagansvar for arkiv som i dag rapporterer til seksjonssjef for Seksjon for bibliotek og arkiv.

Bibliotekets primære oppgave er å bidra til at Kunsthøgskolen i Oslo når sine mål innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Som en del av institusjonens vitenskapelige infrastruktur er biblioteket avgjørende for at forskere og studenter får tilgang til oppdaterte og kvalitetssikrede kunnskapskilder. Biblioteket bidrar til økt kvalitet i utdanning og forskning.w.

Sammen med den ordinære arkiv- og bibliotekdriften står arbeidet med open access, utvikling av skolens vitenarkiv (KHiODA) og registrering av forskningsinformasjon i CRIStin sentralt.
Videre er styrking av kurstilbudet innen informasjonskompetanse et annet viktig satsningsområde for biblioteket (digital kompetanse og dannelse, samt etiske og akademiske holdninger når det gjelder gjenfinning, kildehåndtering og plagiering).

Organiseringen av seksjonen vurderes løpende. Den som tilsettes må derfor forvente organisasjonsmessige og arbeidsmessige endringer.

For mer informasjon om Kunsthøgskolen i Oslo se: www.khio.no

Kvalifikasjoner

  • mastergrad innen relevant fagområde med bibliotekarutdanning i fagkretsen.
  • dokumentert ledererfaring, inkl. budsjett- og personalansvar med gode resultater
  • tilleggskompetanse innen ett eller flere av KHiOs fagområder vil være en fordel
  • erfaring fra fagbibliotek, fortrinnsvis i universitets- og høgskolesektoren
  • god kjennskap til BIBSYS (Alma og Primo/Oria), CRIStin og institusjonelle vitenarkiv (Brage)
  • kjennskap til elektroniske arkivsystem(er) som Public360/Ephorte
  • oppdatert relevant IKT-kompetanse
  • gode språkkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker oss en leder med kjennskap til kunst- og kulturarenaen som har gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og er resultatorientert. Som leder må du kunne prioritere, være tydelig, gi retning og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø på Kunsthøgskolen i Oslo.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen da stillingen krever tett samarbeid med ledelsen og de ulike avdelingene. Stillingen er organisatorisk underlagt høgskoledirektøren, og seksjonssjefen skal sitte i direktørens ledergruppe.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1211 som seksjonssjef, p.t. bruttolønn fra kr 648 100- kr 857 700. Til fradrag går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Styret er tilsettingsmyndighet.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad, attester og vitnemål sendes gjennom vår søknadsportal Jobbnorge.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen på telefon +47 95195645 eller e-post: annehans@khio.no.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Søknadsfrist: 1. mars 2017!

Stor dag for arkivet (og Balletthøgskolen!) – første utskrift av arkivkatalogen er klar!

Utskrift av Saksarkivet etter Statens balletthøgskole, systematisk ordnet

Utskrift av Saksarkivet etter Statens balletthøgskole, systematisk ordnet

Dette ser kanskje ikke ut til å være rare greiene, men på dette bildet ser du første utskrift av katalog/innholdsfortegnelse over arkivene etter Statens ballettskole/Statens balletthøgskole (1979-1996). I løpet av 2015 har vår dyktige prosjektmedarbeider, Camilla på egen hånd ordnet, registrert, renset, pakket og listeført alle arkivalier etter gamle Statens ballettskole/balletthøgskole, herunder styreprotokoller, reglement og instrukser, fotografier og programmer fra studentenes forestillinger og mye mye mer!

Det som nå gjenstår er å få digitalisert alle filmopptak fra forestillingene, samt å tilgjengeliggjøre fotomaterialet (som en annen dyktig medarbeider, Christoffer, har skannet)  internt i første omgang i vårt sak- og arkivsystem Public 360 – og deretter vil vi gjøre et utvalg som vil bli tilgjengeliggjort i Kunsthøgskolens vitenarkiv KHIODA etter at arbeidet med rettighetsklarering er gjort og alle nødvendige tillatelser er på plass.

Etter at Statsarkivet i Oslo har godkjent avleveringen vil så materialet endelig bli tilgjengeliggjort på lesesal hos depotinstitusjon. Mer om dette når vi kommer så langt… Men foreløpig er vi veldig stolte av at materialet ganske straks kan brukes til forskning og som grunnlagsmateriale når SBHS’ historie skal skrives en gang i fremtiden.

8. desember 2015
Skrevet av admin

Kategorier: Nyheter

Stikkord: , , ,

Del denne siden