Vår presentasjon av Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv KHIODA nå tilgjengelig på nett!

Biblioteksjef Hanne Storm Ofteland og hovedbibliotekar med ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid, Anette Waller presenterte arbeidet med Kunsthøgskolens vitenarkiv, KHIODA, på ARLIS/Norden konferansen i Oslo i juni, en konferanse for nordiske kunstbibliotek. Vi snakket om temaer som: Hvordan etablere et vitenarkiv for kunstnerisk utviklingsarbeid uten nevneverdige midler? Hva skal inn, hva skal ikke inn? Og hvordan få materialet inn? Og mye mer.

Selve paperet vil vi legge ut på sensommeren etter at vi har renskrevet det. Men her er i hvert fall powerpointen vår, spekket med eksempler og fakta (og litt humor):

Artistic Research Archive at Oslo National Academy of the Arts. Pioneering Work on a Shoestring Budget

Powerpoint-presentasjon av Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv, KHIODA

Powerpoint-presentasjon av Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv, KHIODA

Håper den kan være til glede, nytte og inspirasjon! Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du lurer på noe, har kommentarer, osv.

Andre presentasjoner på konferansen var:

Open Repositories Conference 2016 : reisebrev fra Dublin

Bibliotekarene Dreyer og Waller har vært på tur. 13.-16. juni deltok vi på Open Repositories Conference i Dublin, sammen med over 400 andre deltagere fra hele verden. Konferansen er et samlingssted for brukere og utviklere av åpne digitale arkiv.

Begivenheten fant sted på ærverdige Trinity College.

20160615_162536

trinity_college_library

The Long Room, Trinity College Library

 

 

Vi fikk fire dager med påfyll av ulik karakter:

faglig_paafyll1

Lærerikt

 

20160615_115245

Næringsrikt

 

Her er noen av forelesningene vi hadde gleden av å overvære:

 • Which knowledge online? Reflections on networked scholarly communication practices in a global age
 • Repository Rodeo.  Et panel med representanter fra DSpace, Eprints, Fedora, Hydra, Islandora og Invenio ga oss en nyttig oversikt over ulike vitenarkivplattformer.
 • Are Repositories Impeding Big Data Reuse?
 • Researching Researchers: Avalon Media System’s Ethnographic Study of Media Repository Usage.  Inspirerende presentasjon av undersøkelse som omhandler humanistiske forskeres bruk av digitale åpne arkiv med audiovisuelt innhold.
 • RIOXX: a Modern Metadata Application Profile
 • COAR Resource Types – a SKOSified Vocabulary for Open Repositories. Presentasjon av The COAR Interest Group on Controlled Vocabularies sitt arbeid med å utvikle et  sett av kontrollerte vokabular til bruk i åpne digitale arkiv.
 • Enhancing Citation-only Repositories with Digital Object Identifiers, OpenURL and Memento Links. Mark Timothy Hakkarinen fortalte om hvordan Georgetown University i USA har arbeidet med å gjøre sin siteringsindeks mer brukervennlig ved å migrere dataene til sitt DSpace-arkiv og benytte unike identifikatorer som DOI, OpenURL og Memento Links.
 • DSpace IG2: You Heard it Here First. Sniktitt på den nye versjonen av Dspace.
 • Integrating a Faculty Activity Reporting System with an Institutional Repository in Support of Open Access
 • Imperial College London – journey to open scholarship. Torsten Reimer ga oss et innblikk i hvordan Imperial College London har utarbeidet sin Open Access policy.
  Vi fikk høre om hvordan institusjonen arbeider for å gjøre sine forskningsresultater åpent tilgjengelig og hvilke utfordringer man møter i det vitenskapelige kommunikasjonslandskapet.
 • Integrating Repository and Scholarly Communication Services with Institutional Faculty Data Infrastructures
 • Let the Music Live: Techniques for Managed Integration of a Unique Multimedia Collection into Public Linked Open Data Repositories. The UCLA Digital Library er i gang med å utvikle teknikker og strategier for å integrere samlinger med komplekse digitale objekter i eksterne linked data-arkiv. Vi fikk høre om prosessen.
 • Avalon at a Crossroads: From Collaboration to Community
 • HydraDAM2: Repository Challenges and Solutions for Large Media Files

 

For detaljert program klikk her

Off-campus:

milly_philly

Vi oppsøkte vår gamle rockehelt Phil

 

kampklar

Klar for EM-kamp

 

IMG_20160615_234651

Etter fire dager i Irland…

Rykende fersk rapport – «Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater»

Kunnskapsdepartementet har i dag mottatt et forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

Arbeidsutvalget har bestått av Torkel Brekke fra Universitetet i Oslo, Petter B. Brandtzæg fra SINTEF, Tove Klæboe Nilsen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, John-Arne Røttingen fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, Oddrun Samdal fra Universitetet i Bergen, Margunn Aanestad fra Universitetet i Oslo og Johannes Waage Løvhaug fra Norges forskningsråd.

access2

Her er utvalgets viktigste anbefalinger:

 • Utvalget mener at Norge må støtte opp under EUs ambisiøse vedtak og mål om full åpenhet innen 2020.
 • Utvalget foreslår å innføre et krav om at vitenskapelige artikler må lagres i et nasjonalt vitenarkiv. Dette skal påvirke utbetalinger til institusjonene. (Såkalt resultatbasert omfordeling).
 • For å gjøre det mulig for forskerne å oppfylle dette kravet, foreslås ulike tiltak for å forbedre infrastruktur og støttetjenester. Det foreslås blant annet økte ressurser til å vedlikeholde et NSDs register over gode publiseringskanaler, bedre funksjonalitet rettet mot åpen tilgang i forskningsinformasjonssystemet CRIStin og informasjonstiltak i institusjonene for å støtte forskerne.
 • Det foreslås å innføre en tilleggsfaktor for åpen publisering (gull åpen tilgang) i publiseringsindikatoren for å gjøre det mer attraktivt å velge dette fremfor lukket publisering i abonnementsbaserte tidsskrift.
 • Norge må engasjere seg aktivt i internasjonalt samarbeid om forhandlinger med forlagene om overgang til åpen tilgang.
 • Det er viktig at toppledere i forskningsinstitusjonene engasjerer seg i det videre arbeidet.
 • Det foreslås å etablere en nasjonal styringsgruppe på ledernivå for oppfølging av det videre arbeidet.

Les hele saken på Kunnskapsdepartementets nettsider

Les hele rapporten

Hva så med kunstnerisk utviklingsarbeid?

På s. 1 i innledningen står å lese «På sikt er det en rekke andre former for forskningsresultater [enn vitenskapelige artikler] som også bør og kan bli åpent tilgjengelig, og publiserte artikler må sees som en del av en større helhet hvor målet er åpen vitenskap (Open Science på engelsk).» (Vår understrekning)

Kunsthøgskolen i Oslo har vært en aktiv pådriver for vitenarkiv for kunstnerisk utviklingsarbeid og etablerte i 2011 landets første (og foreløpig eneste) vitenarkiv på området, KHIODA. Vi har både kommet med innspill til «Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv«, samt deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av UHRs Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid som har kommet med forslag til videre utvikling av CRIStin på våre fagområder, «Endelig rapport fra arbeidsgruppe for å foreslå endringer i CRIStin for registrering av kunstnerisk utviklingsarbeid» (3. oktober 2013).

Biblioteket presenterte i forrige uke sitt arbeid med å bygge Kunsthøgskolens vitenarkiv på den nordiske kunstbibliotekkonferansen ARLIS/Norden 2016 i Oslo som hadde som tema «Digitisation in Art Libraries and Art and Cultural Heritage Museums«. Innlegget ble mottatt med stor interesse, og flere av de svenske høyere kunstutdanningsinstitusjonene uttrykte et ønske om å samarbeide videre om bl.a. autoritetsregistre for digitale arkiver. Vår paper, «Artistic Research Archive at Oslo National Academy of the Arts: Pioneering Work on a Shoestring Budget«, som ble presentert av Hanne Storm Ofteland, seksjonssjef for bibliotek og arkiv, samt Anette Waller, hovedbibliotekar med ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid, vil bli publisert på nettet litt senere i år. Vi kommer tilbake til det når så skjer.

Vi er enig med arbeidsgruppens syn på at offentlig finansiert forskning [les: «forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid«, som det er definert i universitets- og høyskolelovens formålsparagraf] bør være åpent tilgjengelig:

«Umiddelbar og fri tilgang til forskningspublikasjoner for alle vil gi store gevinster og bidra til å bygge kunnskapssamfunnet:

 • Den vitenskapelige utviklingen vil bli styrket ved at alle forskere nasjonalt og internasjonalt får fri tilgang til forskningsresultater de tidligere ikke har hatt tilgang til.
 • Næringslivet vil få tilgang til de siste forskningsresultater i en kunnskapsøkonomi hvor kravene til innovasjon og effektivitet blir stadig høyere.
 • Ansatte i offentlig forvaltning, helsepersonell, lærere og journalister og en rekke andre yrkesgrupper vil kunne dra nytte av enklere, raskere og gratis tilgang til forskningsresultater.
 • Pasienter, bruker- og interesseorganisasjoner vil kunne ha stor nytte av gratis tilgang til forskningsresultater.
 • Allmennhetens evne og mulighet både til å forstå og delta i forskning øker, og det må forventes at befolkningen generelt vil ha nytte av åpen tilgang til forskningsresultater.

Der forskning er betalt av det offentlige, er det dypt problematisk når resultatene av forskningen ikke blir gjort offentlig tilgjengelige, dersom ikke bestemte hensyn til for eksempel personvern eller sikkerhet tilsier noe annet.»  (Rapportens s. 1)

Kort oppsummert:

Biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo har jobbet lenge med OA (åpen tilgang) for våre fag, helt siden 2010 — og nå skjer det, både nasjonalt og internasjonalt! Vi må bare sørge for at kunst- og designfagene får den plassen og de løsningene de har behov for for å kunne oppfylle åpen tilgang-målsetningene på en hensiktsmessig måte. Vi gleder oss til å jobbe videre med dette!

14. juni 2016
Skrevet av admin

Kategorier: kunstnerisk utviklingsarbeid, Open access

Stikkord: ,

Del denne siden

ARLIS Norden 2016 – here we come!

Holmes and Watson - å samle inn FoU-resultater er seriøst detektivarbeid!

Holmes and Watson – å samle inn FoU-resultater er seriøst detektivarbeid!

Anette og Hanne jobber på sin presentasjon til ARLIS-konferansen neste uke:

Tema for presentasjonen er «Artistic Research Archive at Oslo National Academy of the Arts : Pioneering work on a shoestring budget».

Vi har siden 2011 jobbet systematisk med å få opp volumet og kvaliteten på FoU-rapportering og deling/tilgjengeliggjøring av alle de spennende prosjektene både faglig ansatte, stipendiater og studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo jobber med.

I 2015 har vi, takket være Anette, nådd en all time high! FoU-rapporteringen har økt med 38 % siden 2014, og bruken av vitenarkivet, KHIODA, har økt med:

378 %!!!

Nå gleder vi oss til å presentere arbeidet vårt med å bygge vitenarkiv for gode kolleger fra Norden om en uke! (Og til et glass vin på Mellomstasjonen etterpå…)

Rapport for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen 2015 skal vi presentere i styremøte tirsdag 14. juni. Det skal også bli gøy! Rapporten kan du lese her.

… Og samtidig drar Anette og Camilla på Open Repositories-konferansen OR2016 i Dublin!

All time high i rapporteringen av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning!

Tommelen opp! Vi er i sluttfasen av registrering av våre faglig ansattes aktiviteter innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og noterer en all time high for Kunsthøgskolen: 256 innrapporterte bidrag!

Takk til våre fagansatte for deres innsats – og en kjempestor takk til vår hovedbibliotekar med ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, Anette Waller!

Utvikling FoU-rapportering fra 1995-2015

Utvikling FoU-rapportering fra 1995-2015. Klikk på bildet for fullstendig oversikt

Hva dreier så dette seg om?

 • I 1995 igangsatte Statens kunstakademis universitetsbibliotekar Åse Markussen innsamling av forskningsaktivitetene til de faglige ved akademiet. Resultatene (utstillinger, forelesninger, artikler osv.) ble registrert i den nyopprettede databasen for forskningsdokumentasjon ved en rekke norske universiteter og høgskoler, ForskDok.
 • ForskDok og «konkurrenten» Frida (som Universitetet i Oslo blant andre brukte) ble så slått sammen i 2010, og vi fikk én felles inngang til forskningsdokumentasjon ved norske universiteter og høyskoler, CRIStin. Her registrerer vi nå både informasjon om ferdigstilte resultater og pågående prosjekter,
 • i tillegg til at vi også har vårt eget vitenarkiv, KHIODA (Kunsthøgskolen i  Oslo Digitalt Arkiv), landets eneste vitenarkiv for kunstnerisk utviklingsarbeid, og ett av et svært eksklusivt knippe vitenarkiver for kunstutdanninger i Europa og internasjonalt!

Det er en uttalt ambisjon, både nasjonalt og på europeisk nivå, at offentlig finansiert forskning skal deles og tilgjengeliggjøres gjennom institusjonelle arkiver. Dette er en av måtene Kunsthøgskolen i Oslo deler sine forskningsresultater (les: kunstnerisk utviklingsarbeid) på – i tillegg til selve hendelsene: utstillingene, forestillingene, konferansebidragene, tekstene, osv.

Vel blåst! — Og så gleder vi oss til å se hva som skjer i 2016…

29. mars 2016
Skrevet av admin

Kategorier: KHIODA, Nyheter, Open access

Del denne siden

Om open access og kunstnerisk utviklingsarbeid/artistic research – noen ferske lesetips

Open access

Både open access og kunstnerisk utviklingsarbeid er i vinden for tiden!

Her hjemme på bjerget pågår for tiden en spennende debatt om open access – er gratis åpen tilgang til tidsskrifter av det gode eller ei? Her er noen av innleggene så langt:

Forskerne Michael Brettheimer og Erlend Hem sparket igang debatten med sin kronikk Vi trenger ikke flere tidsskrifter (Aftenposten, oppdatert 2/11-2015) hvor de hevder at «Systemet med fri publisering av vitenskapelige artikler har utviklet seg negativt».

Svarene lot ikke vente på seg, og her er noen av de som har kommet – flere nye innlegg er på vei:

Gisle Hannemyr (Creative Commons Norge) svarer i Aftenposten 4/11-2015 (Eksistensen av røvertidsskrift er ikke noen god grunn til å forkaste «open access»-publisering) bl.a. at «Dersom det var meningen å si at Universitetsforlaget hører hjemme blant useriøse utgivere, bør denne beskyldningen belegges bedre enn med en skrå henvisning til et brev de færreste har sett.»

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen poengterer i sitt innlegg, Åpen tilgang til kunnskap (Aftenposten 4/11-2015) at «Open Access er ikke en «bevegelse», men en måte å publisere på som fjerner betalingsmuren som i dag gjør tilgang til forskningsresultater avhengig av leserens betalingsevne», samt at «Åpen tilgang sikrer at kunnskap kommer frem til dem som trenger den».

Uniforum, Universitetet i Oslos nettavis forfølger temaet videre i artikkelen Universitetets holdning til open access er naiv, forfattet av Grethe Tidemann (5/11-2015). Hun skriver bl.a. «Forskere ved UiO kritiserer universitetet for å ha en naiv holdning til publisering i åpne tidsskrifter. – Jeg vil si det motsatt. Det er naivt å tro at vi kan holde på det tradisjonelle publiseringssystemet, sier rektor Ole Petter Ottersen».

Ansvarlig redaktør i Uniforum, Martin Toft, skriver samme dag: «Det er viktig at det blir sett i verk ein utvida internasjonal kvalitetskontroll av alle vitskaplege tidsskrift, uavhengig av publiseringsplattform» i sitt innlegg Naudsynt med betre kvalitetskontroll av alle vitskaplege tidsskrift (Uniforum, 5/11-2015).

Læringssenterdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Egeland, ønsker debatten om open access velkommen i innlegget Ja til fordomsfri debatt om Open Access, publisert på hans egen blogg, larsegeland.com (4/11-2015).

Og foreløpig siste innlegg i debatten er undertegnet Arvid Hallén (direktør i Forskningsrådet) og Katrine Weisteen Bjerde (daglig leder i CRIStin): Utdatert kritikk mot open access-publisering (Aftenposten 5/11-2015). Ett av hovedpoengene deres er at «[d]yre abonnementsløsninger på vitenskapelige tidsskrift bør snart være fortid, fordi systemet hverken tjener forskningen eller samfunnet».

…To be continued?

A propos open access og våre fagfelt, så har et (relativt) nytt open access-tidsskrift for kunstnerisk utviklingsarbeid/forskning sett dagens lys i 2015:

PARSE Journal

parse_issue_1 parsejournal2_cover_new

Tidsskriftet utgis i samarbeid mellom Göteborgs Universitet og Platform for Artistic Research Sweden. Så langt har to numre blitt publisert, og det tredje er i produksjon i disse dager.

Tidsskriftets egen beskrivelse av formål:
«PARSE Journal supports an innovative and multidisciplinary research culture in the arts including music, performing arts, art, design, architecture, literature, film and media.»

PARSE kan leses her: http://www.parsejournal.com/journal/

Rykende fersk enquête om kunstnerisk forskning i Norden publisert på kunstkritikk.no

«Akademin och offentligheten» – Frans Josef Petersson og Frida Sandström har gjort en spørreundersøkelse blant kunstneriske stipendiater, uteksaminerte kandidater fra 3. nivå, samt professorer ved kunsthøgskolene i Norden.

Artikkelforfatterne skriver: «Det konstnärliga forskningsfältets utveckling ser olika ut i nordiska länderna, och det finns i dag delvis olika system i Sverige, Norge och Danmark.» Les mer om ulikheter og likheter mellom de ulike nordiske land, samt respondentenes svar på kunstkritikk.no.

BIBSYS Brage

Tirsdag 21. oktober var det konsortiemøte for BIBSYS Brage på Gardermoen. Konsortiet består av alle de deltakerinstitusjonene som bruker BIBSYS’ vitenarkivplattform, Brage (universitets- og høgskoler samt instituttsektoren).

Hanne2011.jpgDet var valg av nye styremedlemmer, og Kunsthøgskolen i Oslo ved seksjonssjef for bibliotek og arkiv, Hanne Storm Ofteland. tok over stafettpinnen etter Norges musikkhøgskoles biblioteksjef, Tone Elofsson.

Vi ser frem til å være med på å videreutvikle Brages funksjonaliteter fremover – og da særlig med henblikk på de behov kunst- og designutdanningene har når det gjelder arkivering av «fulltekst» (les: lyd, bilde, musikk, film, etc.) av resultatene innen kunstnerisk utviklingsarbeid!

Mer informasjon:

BIBSYS Brage benytter den åpne kildekoden DSpace, og Dublin Core, en formell standard for metadata om fysiske, analoge og digitale objekter som man ønsker å katalogisere og utveksle informasjon om. Utvalgte dokumenttyper fra vitenarkivene høstes (og blir dermed gjort søkbare gjennom) bl.a. av den nasjonale open access-portalen NORA og av Google Scholar.

21. oktober 2014
Skrevet av admin

Kategorier: Happenings, Nyheter, Open access

Del denne siden

Gallica: Gratis ressurser fra det franske nasjonalbiblioteket

Det franske nasjonalbiblioteket har digitalisert enorme mengder materiale – fritt tilgjengelig fra sine nettsider.

BNF_Gallica

2,939,154 dokumenter:

 • 479,178 bøker,
 • 66,393 kart,
 • 50,557 manuskripter,
 • 998,612 bilder,
 • 1,317,616 tidsskrifter og aviser,
 • 23,532 musikktrykk,
 • 3,266 lydopptak,
 • inkludert 126,156 fra e-distributører og 242,113 fra bibliotek de samarbeider med.

De har også utviklet sin egen Gallica app for iPad oog iPhone, Android nettbrett og smarttelefoner. App’en kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

Så hvorfor ikke bruke helgen til å søke gjennom millioner av historiske dokumenter – gratis tilgjengelig for alle?

18. januar 2014
Skrevet av ofteland

Kategorier: Anbefalinger & tips, Databaser, Nyheter, Open access

Del denne siden

Da er både BA- og MA-katalogene fra Kunstakademiet tilgjengelig i KHIODA!

Katalogene fortsetter å tikke inn… Nå er både BA- og MA-katalogene utgitt i forbindelse med Kunstakademiets avgangsutstillinger åpent tilgjengelig i vårt vitenarkiv, KHIODA:

BA-kat-2013

BA Kunstakademiet 2013

MA-kat-2013

MA Kunstakademiet 2013

6. juni 2013
Skrevet av admin

Kategorier: Anbefalinger & tips, Nyheter, Open access

Del denne siden

Eeg-Tverbakks stipendiatarbeid i KHiOs vitenarkiv

Stipendiat ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Per Gunnar Eeg-Tverbakk disputerer på fredag
(auditoriet kl 13).

Vi har gleden (og er stolte) av å publisere hans skriftlige refleksjonsarbeid
som første FULLTEKSTdokument i Kunsthøgskolens nye vitenarkiv, KHiO Brage.

 • Mer om disputasen på Kunsthøgskolens sider.
 • 25. januar 2012
  Skrevet av admin

  Legg igjen en kommentar

  Kategorier: Databaser, Nyheter, Open access

  Del denne siden