Om open access og kunstnerisk utviklingsarbeid/artistic research – noen ferske lesetips

Open access

Både open access og kunstnerisk utviklingsarbeid er i vinden for tiden!

Her hjemme på bjerget pågår for tiden en spennende debatt om open access – er gratis åpen tilgang til tidsskrifter av det gode eller ei? Her er noen av innleggene så langt:

Forskerne Michael Brettheimer og Erlend Hem sparket igang debatten med sin kronikk Vi trenger ikke flere tidsskrifter (Aftenposten, oppdatert 2/11-2015) hvor de hevder at «Systemet med fri publisering av vitenskapelige artikler har utviklet seg negativt».

Svarene lot ikke vente på seg, og her er noen av de som har kommet – flere nye innlegg er på vei:

Gisle Hannemyr (Creative Commons Norge) svarer i Aftenposten 4/11-2015 (Eksistensen av røvertidsskrift er ikke noen god grunn til å forkaste «open access»-publisering) bl.a. at «Dersom det var meningen å si at Universitetsforlaget hører hjemme blant useriøse utgivere, bør denne beskyldningen belegges bedre enn med en skrå henvisning til et brev de færreste har sett.»

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen poengterer i sitt innlegg, Åpen tilgang til kunnskap (Aftenposten 4/11-2015) at «Open Access er ikke en «bevegelse», men en måte å publisere på som fjerner betalingsmuren som i dag gjør tilgang til forskningsresultater avhengig av leserens betalingsevne», samt at «Åpen tilgang sikrer at kunnskap kommer frem til dem som trenger den».

Uniforum, Universitetet i Oslos nettavis forfølger temaet videre i artikkelen Universitetets holdning til open access er naiv, forfattet av Grethe Tidemann (5/11-2015). Hun skriver bl.a. «Forskere ved UiO kritiserer universitetet for å ha en naiv holdning til publisering i åpne tidsskrifter. – Jeg vil si det motsatt. Det er naivt å tro at vi kan holde på det tradisjonelle publiseringssystemet, sier rektor Ole Petter Ottersen».

Ansvarlig redaktør i Uniforum, Martin Toft, skriver samme dag: «Det er viktig at det blir sett i verk ein utvida internasjonal kvalitetskontroll av alle vitskaplege tidsskrift, uavhengig av publiseringsplattform» i sitt innlegg Naudsynt med betre kvalitetskontroll av alle vitskaplege tidsskrift (Uniforum, 5/11-2015).

Læringssenterdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Egeland, ønsker debatten om open access velkommen i innlegget Ja til fordomsfri debatt om Open Access, publisert på hans egen blogg, larsegeland.com (4/11-2015).

Og foreløpig siste innlegg i debatten er undertegnet Arvid Hallén (direktør i Forskningsrådet) og Katrine Weisteen Bjerde (daglig leder i CRIStin): Utdatert kritikk mot open access-publisering (Aftenposten 5/11-2015). Ett av hovedpoengene deres er at «[d]yre abonnementsløsninger på vitenskapelige tidsskrift bør snart være fortid, fordi systemet hverken tjener forskningen eller samfunnet».

…To be continued?

A propos open access og våre fagfelt, så har et (relativt) nytt open access-tidsskrift for kunstnerisk utviklingsarbeid/forskning sett dagens lys i 2015:

PARSE Journal

parse_issue_1 parsejournal2_cover_new

Tidsskriftet utgis i samarbeid mellom Göteborgs Universitet og Platform for Artistic Research Sweden. Så langt har to numre blitt publisert, og det tredje er i produksjon i disse dager.

Tidsskriftets egen beskrivelse av formål:
«PARSE Journal supports an innovative and multidisciplinary research culture in the arts including music, performing arts, art, design, architecture, literature, film and media.»

PARSE kan leses her: http://www.parsejournal.com/journal/

Rykende fersk enquête om kunstnerisk forskning i Norden publisert på kunstkritikk.no

«Akademin och offentligheten» – Frans Josef Petersson og Frida Sandström har gjort en spørreundersøkelse blant kunstneriske stipendiater, uteksaminerte kandidater fra 3. nivå, samt professorer ved kunsthøgskolene i Norden.

Artikkelforfatterne skriver: «Det konstnärliga forskningsfältets utveckling ser olika ut i nordiska länderna, och det finns i dag delvis olika system i Sverige, Norge och Danmark.» Les mer om ulikheter og likheter mellom de ulike nordiske land, samt respondentenes svar på kunstkritikk.no.

Opptegnelser fra et kjellerdyp #4

I dag sitter vi i fjernmagasinet og drømmer oss tilbake til det gamle Oslo…

det_gamle_christiania_daae
Daae, L. (1891). Det gamle Christiania: 1624-1814. Christiania: Cappelen.

 


«Prospect af Aggershuus Festnings, Christiania Byes og Opsloe Forstads Østre Siide, optaget ved Eegeberg udi Opsloe og forfærdiget udi Aaret 1745 av Mitter Lund, reduceret Auditeur».

christiania_del

 

stortorvet
«Stortorvet med Vor Frelsers Kirke i Begyndelsen af dette Aarhundrede» (s.40)

 

gamlebyen
«Oslo Kirke og Hospital» (s.5)

9. oktober 2015
Skrevet av Anette Waller

Kategorier: Anbefalinger & tips, Bokskatten, Nyheter

Del denne siden

Opptegnelser fra et kjellerdyp #3

Denne fredagen har vi studert Gudbrandsdalens kulturhistorie.

tittelside2
Sandvig, A. (1907). De Sandvigske Samlinger i tekst og billeder: et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie. Lillehammer: Stribolts.

«Det er en morgen i begyndelsen av juni. Mjøsen ligger blank og stille med de veldyrkede gaarde paa begge sider. Nogle staar hvidmalte, andre gule, atter andre brune og slidte som gamle bedstefædre og ser melankolske ud over bakkerne og vandet.» (s.1)

maihaugen2
«Udsigt over den nordre del av Maihaugen med byen og Mjøsen i baggrunden» (s.5)

Det ser idyllisk ut på overflaten, men i de mørke kjellerkrokene putrer det…

brenneapparat-3
«Brændevinsapparat fra Dalen. A hat. B kjedel. C brandfod. D rør. E kjøle-apparat.» (s.132)

«At brændevinsbrænding har været drevet i smug paa enkelte steder i Dalen, kan ikke negtes. For 8-10 år siden blev en detektiv sendt op fra Kristiania. Dette resulterte i, at flere blev mulkteret. Men det var nok ingen let sag at gribe synderne, da apparaterne ofte var gjemt paa de underligste steder. Det fortælles, at en mand havde skjult dem i en liden kjælder, han havde indrettet under fjøset. Nedgangen var fra en av baaserne. Gulvet i disse var af store skiderheller, som dækkede helt. Da manden var mistænkt, havde politiet gjentagende undersøgt alle husene paa gaarden, men kunde ikke finde noget, før de hittede paa at slippe kjørene ud og undersøge baaserne.
Salg av «hembrændt» foregik delvis paa den maade, at vedkommende kjøber lagde penge under en sten ved et bestemt træ inde i skogen. Nogle timer efter kunde han hente en eller flere flasker efter pengesummens størrelse.»

Med dette ønsker vi dere en god helg!

PS!
Høsten er her, det blir kaldere.
Bruk hue!

hatter_og_luer2
«Hatte- og huetyper fra Dalen» (s.189)

25. september 2015
Skrevet av Anette Waller

Kategorier: Anbefalinger & tips, Bokskatten, Nyheter

Del denne siden

Opptegnelser fra et kjellerdyp #2

I dag har vi funnet noen gamle japanske skatter i fjernmagasinet.
Disse er ennå ikke katalogisert, da vi mangler en del bibliografiske opplysninger om dokumentene.
Vi får eksperthjelp fra studenter og ansatte på huset, og detektivarbeidet fortsetter i neste uke..
Inntil videre kan dere kose dere med disse smakebitene:

 

Hesterompe2

Japansk «skikk og bruk», muligens fra Edo-perioden.

kart_eller_pass

En liten bok kan brettes ut til et stort kart!

hiroshige_1

Postkort fra Tokaido. Av Hiroshige

Opptegnelser fra et kjellerdyp #1

Biblioteket har nå igangsatt katalogisering av 6000 bokskatter fra sent 1700-tall og frem til 1980-tallet. Materialet har hittil bare vært å finne via vår eminente kortkatalog — nå kommer skattene frem i lyset! Vi vil publisere ett høydepunkt hver uke!

Anette katalogiserer gamle skatter i dypet av Kunsthøgskolens kjellermagasin!

Mmmmm…. Ingen ting som en gammel, støvete klassiker!

Gooood bok!

Ukens lille skatt:
Peter Pan in Kensington Gardens / by J. M. Barrie ; with drawings by Arthur Rackham

2186

Frontispiece

2187

Tittelblad

An elderberry hobbled across the walk, and stood chatting with some young quinces.

 

11. september 2015
Skrevet av admin

Kategorier: Anbefalinger & tips, Bokskatten, Happenings, Nyheter

Del denne siden

JB Beovardi: «Fragments of Eternity» 4.-12. juni i Kunsthøgskolens bibliotek

Beovardi-Poster

Fragments of Eternity

JB Beovardi, 1. års masterstudent ved Kunst og offentlige rom viser sin installasjon «Fragments of Eternity» i bibliotekets filmrom i perioden 4.-12. juni.

Åpningstider: Mandag-fredag kl 10:00-15:00.

Om installasjonen:

«Fragments of Eternity is a video and light installation from JB Beovardi in collaboration with Swiss composer Romulus Rome presented at the videorom from KhiO. The poetic aspect of the projections merges with the gloomy atmosphere of the room to invite for contemplation and melancholia. Indeed the installation shapes a space in which time can be twisted, re-discovered or merely relished.»

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

3. juni 2015
Skrevet av admin

Kategorier: Anbefalinger & tips, Happenings, Nyheter

Del denne siden

Ny doktoravhandling om Teaterhøgskolen!

Sigrid Skutvik disputerer ved NTNU 11. og 12. juni

Sigrid Skutvik disputerer ved NTNU 11. og 12. juni

Sigrid Skutvik har skrevet doktorgradsavhandling om skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen og norsk teaterpolitikk 1993-2013. 12. juni disputerer hun ved NTNU.

Temaet for avhandlingen er skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen. Ved å sette egne erfaringer og innsamlede kunnskaper om Teaterhøgskolen inn i en større kontekst mener Skutvik å kunne vise hvordan skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen har utviklet seg, særlig i løpet av de siste 20 årene.

Les mer om avhandlingen og disputasen på www.scenekunst.no

Biblioteket gratulerer Sigrid!

Du finner selvfølgelig avhandlingen hos oss!

Velkommen!

Nytt tilbud fra biblioteket: MANUSBANKEN!

Nå har studenter og ansatte ved KHiO tilgang til MANUSBANKEN, «et digitalt arkiv for alle norske manus som er skrevet for teater, film, radio og tv».

Dere kan laste ned og lese manus herfra gratis hvis dere er koblet til skolens nettverk.

Dette er IKKE det samme som tillatelse til å oppføre manusene, dette må man i så fall søke om og betale vederlag for.

Dere trenger ikke fylle inn brukernavn og passord, bare klikk på «Logg inn», så får dere full tilgang: https://www.manusbank.no/
(Lenken til finner du også på KHiO-bibliotekets nettsider)

Men som sagt: Man må være logget på Kunsthøgskolens nettverk!

VIL DU HA TWIST? Fortell om bibliotekbruken din!

To be or not to be - in the library!

To be or not to be – in the library!

Biblioteket er så heldig å ha praktikant Oda Amalie Rosenkilde fra bibliotekstudiene på HiOA nå i juni.

Oda skal jobbe med å skaffe innspill til å forbedre formidlingen av biblioteket. Så her har du sjansen.

Vi trenger DEG!

Kort sagt:

Vi planlegger korte intervjuer (inntil 20 minutter) med den enkelte student/lærer og håper å få gjennomført disse i tidsrommet 12.-23. mai.

Intervjuene blir selvsagt anonymisert, og den enkelte deltaker vil få tilsendt en rapport om funnene i etterkant av undersøkelsen.

Vi kan friste med en stor pose twist til hver deltaker!!!

Er du interessert i å være med?

Kontakt skranken i biblioteket, eller send en mail til: odarosenkilde@gmail.com

så snart som mulig!

BIbliotekets nye søketjeneste, BIBSYS Oria på plass!

Bibliotekets nye søketjeneste er nå på plass: http://khio.oria.no/

Søketjenesten Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder.

Oria gir en mer enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.

Og hvis du står fast: Henvend deg i skranken for hjelp!

Biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo

13. februar 2014
Skrevet av admin

Kategorier: Anbefalinger & tips, Databaser, Nyheter

Del denne siden