DELTA I UNDERSØKELSE

 

Jeg er praktikant på Kunsthøgskolens bibliotek og søker respondenter til praksisundersøkelsen jeg skal utføre. Jeg ønsker å intervjue studenter fra design, kunstakademiet og/eller kunst og håndverk, i alle aldre, for å spørre dere om hvordan dere bruker bibliotekets fysiske materiale (bøker, tidsskrift). Bruker du bøkene som pensum? Sampler du bilder og tekst til collager? Leser du om materialer eller manifester? Slapper du av med artists’ books eller leksikon? Holder du deg oppdatert med tidsskrift?

Intervjuet vil være kort, rundt et kvarter og det vil bli gjort lydopptak. Svar og deltagelse vil bli behandlet konfidensielt og materialet vil bli slettet etter at oppgaven er utført.

For din deltagelse og tid kan jeg lønne deg med kaffe og litt Twist.

 

Om du ønsker å delta, ta kontakt med meg, praktikant Tor-Martin, her:
Epost:              t****@*********.com

Telefon:          ************

 

Eller spør etter meg i bibliotekets skranke.

18. mai 2016
Skrevet av Matteo Antoniazzi

Kategorier: Brukerundersøkelser

Del denne siden