All time high i rapporteringen av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning!

Tommelen opp! Vi er i sluttfasen av registrering av våre faglig ansattes aktiviteter innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og noterer en all time high for Kunsthøgskolen: 256 innrapporterte bidrag!

Takk til våre fagansatte for deres innsats – og en kjempestor takk til vår hovedbibliotekar med ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, Anette Waller!

Utvikling FoU-rapportering fra 1995-2015

Utvikling FoU-rapportering fra 1995-2015. Klikk på bildet for fullstendig oversikt

Hva dreier så dette seg om?

  • I 1995 igangsatte Statens kunstakademis universitetsbibliotekar Åse Markussen innsamling av forskningsaktivitetene til de faglige ved akademiet. Resultatene (utstillinger, forelesninger, artikler osv.) ble registrert i den nyopprettede databasen for forskningsdokumentasjon ved en rekke norske universiteter og høgskoler, ForskDok.
  • ForskDok og «konkurrenten» Frida (som Universitetet i Oslo blant andre brukte) ble så slått sammen i 2010, og vi fikk én felles inngang til forskningsdokumentasjon ved norske universiteter og høyskoler, CRIStin. Her registrerer vi nå både informasjon om ferdigstilte resultater og pågående prosjekter,
  • i tillegg til at vi også har vårt eget vitenarkiv, KHIODA (Kunsthøgskolen i  Oslo Digitalt Arkiv), landets eneste vitenarkiv for kunstnerisk utviklingsarbeid, og ett av et svært eksklusivt knippe vitenarkiver for kunstutdanninger i Europa og internasjonalt!

Det er en uttalt ambisjon, både nasjonalt og på europeisk nivå, at offentlig finansiert forskning skal deles og tilgjengeliggjøres gjennom institusjonelle arkiver. Dette er en av måtene Kunsthøgskolen i Oslo deler sine forskningsresultater (les: kunstnerisk utviklingsarbeid) på – i tillegg til selve hendelsene: utstillingene, forestillingene, konferansebidragene, tekstene, osv.

Vel blåst! — Og så gleder vi oss til å se hva som skjer i 2016…

29. mars 2016
Skrevet av admin

Kategorier: KHIODA, Nyheter, Open access

Del denne siden