20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid – her er rapporten!

20-aar-med-KUForskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst

Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) tok i 2013 opp spørsmål om hvordan man kunne styrke en felles forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid. Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å arbeide med denne utfordringen. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i desember 2015.

Arbeidsgruppen konkluderer med at kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge gjennom 20 år er etablert som et begrep og en virksomhet som dekker forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. Gjennomgangen viser et felt i sterk utvikling. Videre strategisk plassering og faglig utvikling må følges nøye av de involverte institusjonene, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid. Rapporten kan lastes ned her: http://www.uhr.no/documents/Forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomradet_kunst.pdf