Om open access og kunstnerisk utviklingsarbeid/artistic research – noen ferske lesetips

Open access

Både open access og kunstnerisk utviklingsarbeid er i vinden for tiden!

Her hjemme på bjerget pågår for tiden en spennende debatt om open access – er gratis åpen tilgang til tidsskrifter av det gode eller ei? Her er noen av innleggene så langt:

Forskerne Michael Brettheimer og Erlend Hem sparket igang debatten med sin kronikk Vi trenger ikke flere tidsskrifter (Aftenposten, oppdatert 2/11-2015) hvor de hevder at «Systemet med fri publisering av vitenskapelige artikler har utviklet seg negativt».

Svarene lot ikke vente på seg, og her er noen av de som har kommet – flere nye innlegg er på vei:

Gisle Hannemyr (Creative Commons Norge) svarer i Aftenposten 4/11-2015 (Eksistensen av røvertidsskrift er ikke noen god grunn til å forkaste «open access»-publisering) bl.a. at «Dersom det var meningen å si at Universitetsforlaget hører hjemme blant useriøse utgivere, bør denne beskyldningen belegges bedre enn med en skrå henvisning til et brev de færreste har sett.»

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen poengterer i sitt innlegg, Åpen tilgang til kunnskap (Aftenposten 4/11-2015) at «Open Access er ikke en «bevegelse», men en måte å publisere på som fjerner betalingsmuren som i dag gjør tilgang til forskningsresultater avhengig av leserens betalingsevne», samt at «Åpen tilgang sikrer at kunnskap kommer frem til dem som trenger den».

Uniforum, Universitetet i Oslos nettavis forfølger temaet videre i artikkelen Universitetets holdning til open access er naiv, forfattet av Grethe Tidemann (5/11-2015). Hun skriver bl.a. «Forskere ved UiO kritiserer universitetet for å ha en naiv holdning til publisering i åpne tidsskrifter. – Jeg vil si det motsatt. Det er naivt å tro at vi kan holde på det tradisjonelle publiseringssystemet, sier rektor Ole Petter Ottersen».

Ansvarlig redaktør i Uniforum, Martin Toft, skriver samme dag: «Det er viktig at det blir sett i verk ein utvida internasjonal kvalitetskontroll av alle vitskaplege tidsskrift, uavhengig av publiseringsplattform» i sitt innlegg Naudsynt med betre kvalitetskontroll av alle vitskaplege tidsskrift (Uniforum, 5/11-2015).

Læringssenterdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Egeland, ønsker debatten om open access velkommen i innlegget Ja til fordomsfri debatt om Open Access, publisert på hans egen blogg, larsegeland.com (4/11-2015).

Og foreløpig siste innlegg i debatten er undertegnet Arvid Hallén (direktør i Forskningsrådet) og Katrine Weisteen Bjerde (daglig leder i CRIStin): Utdatert kritikk mot open access-publisering (Aftenposten 5/11-2015). Ett av hovedpoengene deres er at «[d]yre abonnementsløsninger på vitenskapelige tidsskrift bør snart være fortid, fordi systemet hverken tjener forskningen eller samfunnet».

…To be continued?

A propos open access og våre fagfelt, så har et (relativt) nytt open access-tidsskrift for kunstnerisk utviklingsarbeid/forskning sett dagens lys i 2015:

PARSE Journal

parse_issue_1 parsejournal2_cover_new

Tidsskriftet utgis i samarbeid mellom Göteborgs Universitet og Platform for Artistic Research Sweden. Så langt har to numre blitt publisert, og det tredje er i produksjon i disse dager.

Tidsskriftets egen beskrivelse av formål:
«PARSE Journal supports an innovative and multidisciplinary research culture in the arts including music, performing arts, art, design, architecture, literature, film and media.»

PARSE kan leses her: http://www.parsejournal.com/journal/

Rykende fersk enquête om kunstnerisk forskning i Norden publisert på kunstkritikk.no

«Akademin och offentligheten» – Frans Josef Petersson og Frida Sandström har gjort en spørreundersøkelse blant kunstneriske stipendiater, uteksaminerte kandidater fra 3. nivå, samt professorer ved kunsthøgskolene i Norden.

Artikkelforfatterne skriver: «Det konstnärliga forskningsfältets utveckling ser olika ut i nordiska länderna, och det finns i dag delvis olika system i Sverige, Norge och Danmark.» Les mer om ulikheter og likheter mellom de ulike nordiske land, samt respondentenes svar på kunstkritikk.no.