Opptegnelser fra et kjellerdyp #4

I dag sitter vi i fjernmagasinet og drømmer oss tilbake til det gamle Oslo…

det_gamle_christiania_daae
Daae, L. (1891). Det gamle Christiania: 1624-1814. Christiania: Cappelen.

 


«Prospect af Aggershuus Festnings, Christiania Byes og Opsloe Forstads Østre Siide, optaget ved Eegeberg udi Opsloe og forfærdiget udi Aaret 1745 av Mitter Lund, reduceret Auditeur».

christiania_del

 

stortorvet
«Stortorvet med Vor Frelsers Kirke i Begyndelsen af dette Aarhundrede» (s.40)

 

gamlebyen
«Oslo Kirke og Hospital» (s.5)

9. oktober 2015
Skrevet av Anette Waller

Kategorier: Anbefalinger & tips, Bokskatten, Nyheter

Del denne siden