Opptegnelser fra et kjellerdyp #3

Denne fredagen har vi studert Gudbrandsdalens kulturhistorie.

tittelside2
Sandvig, A. (1907). De Sandvigske Samlinger i tekst og billeder: et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie. Lillehammer: Stribolts.

«Det er en morgen i begyndelsen av juni. Mjøsen ligger blank og stille med de veldyrkede gaarde paa begge sider. Nogle staar hvidmalte, andre gule, atter andre brune og slidte som gamle bedstefædre og ser melankolske ud over bakkerne og vandet.» (s.1)

maihaugen2
«Udsigt over den nordre del av Maihaugen med byen og Mjøsen i baggrunden» (s.5)

Det ser idyllisk ut på overflaten, men i de mørke kjellerkrokene putrer det…

brenneapparat-3
«Brændevinsapparat fra Dalen. A hat. B kjedel. C brandfod. D rør. E kjøle-apparat.» (s.132)

«At brændevinsbrænding har været drevet i smug paa enkelte steder i Dalen, kan ikke negtes. For 8-10 år siden blev en detektiv sendt op fra Kristiania. Dette resulterte i, at flere blev mulkteret. Men det var nok ingen let sag at gribe synderne, da apparaterne ofte var gjemt paa de underligste steder. Det fortælles, at en mand havde skjult dem i en liden kjælder, han havde indrettet under fjøset. Nedgangen var fra en av baaserne. Gulvet i disse var af store skiderheller, som dækkede helt. Da manden var mistænkt, havde politiet gjentagende undersøgt alle husene paa gaarden, men kunde ikke finde noget, før de hittede paa at slippe kjørene ud og undersøge baaserne.
Salg av «hembrændt» foregik delvis paa den maade, at vedkommende kjøber lagde penge under en sten ved et bestemt træ inde i skogen. Nogle timer efter kunde han hente en eller flere flasker efter pengesummens størrelse.»

Med dette ønsker vi dere en god helg!

PS!
Høsten er her, det blir kaldere.
Bruk hue!

hatter_og_luer2
«Hatte- og huetyper fra Dalen» (s.189)

25. september 2015
Skrevet av Anette Waller

Kategorier: Anbefalinger & tips, Bokskatten, Nyheter

Del denne siden