PressReader – prøvetilgang tom. 10. mars!

PressReader – 2000 aviser fra 100 land på 60 forskjellige språk nå tilgjengelig
via KHiOs IP-adresser (prøvetilgang frem til 10. mars)

Biblioteket tilbyr prøvetilgang til tjenesten PressDisplay (2000 aviser (oppdatert, ferskeste utgave og backlist) fra 100 land på 60 språk) frem til 10. mars.
Du finner lenke fra bibliotekets sider www.khio.no/bibliotek – eller direkte: http://library.pressdisplay.com.
Utforsk, les, – spør hvis det er noe du lurer på, – og: GI OSS TILBAKEMELDING på hvorvidt dette er en interessant tjeneste eller ei.
NB! Kun tilgjengelig fra skolens nettverk!

PressReader – Instant access to 2000 newspapers from 100 countries
in 60 languages from KHiOs IP addresses (trial period until March 10)

You are welcome to try out PressDisplay (instant access to 2000 newspapers from 100 countries in 60 languages) in the period from today and until March 10.
You can find a link from the library’s webpages http://www.khio.no/Engelsk/Library/ – or direct link: http://library.pressdisplay.com.
Please feel free to explore, read, – ask if you have any questions, – and GIVE US FEEDBACK as to whether this is an interesting source/service or not.
NB! Only available through the KHiO network!

10. februar 2014
Skrevet av admin

Kategorier: Anbefalinger & tips, Databaser, Nyheter

Del denne siden