Vår presentasjon av Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv KHIODA nå tilgjengelig på nett!

Biblioteksjef Hanne Storm Ofteland og hovedbibliotekar med ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid, Anette Waller presenterte arbeidet med Kunsthøgskolens vitenarkiv, KHIODA, på ARLIS/Norden konferansen i Oslo i juni, en konferanse for nordiske kunstbibliotek. Vi snakket om temaer som: Hvordan etablere et vitenarkiv for kunstnerisk utviklingsarbeid uten nevneverdige midler? Hva skal inn, hva skal ikke inn? Og hvordan få materialet inn? Og mye mer.

Selve paperet vil vi legge ut på sensommeren etter at vi har renskrevet det. Men her er i hvert fall powerpointen vår, spekket med eksempler og fakta (og litt humor):

Artistic Research Archive at Oslo National Academy of the Arts. Pioneering Work on a Shoestring Budget

Powerpoint-presentasjon av Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv, KHIODA

Powerpoint-presentasjon av Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv, KHIODA

Håper den kan være til glede, nytte og inspirasjon! Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du lurer på noe, har kommentarer, osv.

Andre presentasjoner på konferansen var:

8. juli 2016
Skrevet av admin

Kategorier: Databaser, Happenings, KHIODA, kunstnerisk utviklingsarbeid, Nyheter, Open access

Stikkord: , ,

Del denne siden

Open Repositories Conference 2016 : reisebrev fra Dublin

Bibliotekarene Dreyer og Waller har vært på tur. 13.-16. juni deltok vi på Open Repositories Conference i Dublin, sammen med over 400 andre deltagere fra hele verden. Konferansen er et samlingssted for brukere og utviklere av åpne digitale arkiv.

Begivenheten fant sted på ærverdige Trinity College.

20160615_162536

trinity_college_library

The Long Room, Trinity College Library

 

 

Vi fikk fire dager med påfyll av ulik karakter:

faglig_paafyll1

Lærerikt

 

20160615_115245

Næringsrikt

 

Her er noen av forelesningene vi hadde gleden av å overvære:

 • Which knowledge online? Reflections on networked scholarly communication practices in a global age
 • Repository Rodeo.  Et panel med representanter fra DSpace, Eprints, Fedora, Hydra, Islandora og Invenio ga oss en nyttig oversikt over ulike vitenarkivplattformer.
 • Are Repositories Impeding Big Data Reuse?
 • Researching Researchers: Avalon Media System’s Ethnographic Study of Media Repository Usage.  Inspirerende presentasjon av undersøkelse som omhandler humanistiske forskeres bruk av digitale åpne arkiv med audiovisuelt innhold.
 • RIOXX: a Modern Metadata Application Profile
 • COAR Resource Types – a SKOSified Vocabulary for Open Repositories. Presentasjon av The COAR Interest Group on Controlled Vocabularies sitt arbeid med å utvikle et  sett av kontrollerte vokabular til bruk i åpne digitale arkiv.
 • Enhancing Citation-only Repositories with Digital Object Identifiers, OpenURL and Memento Links. Mark Timothy Hakkarinen fortalte om hvordan Georgetown University i USA har arbeidet med å gjøre sin siteringsindeks mer brukervennlig ved å migrere dataene til sitt DSpace-arkiv og benytte unike identifikatorer som DOI, OpenURL og Memento Links.
 • DSpace IG2: You Heard it Here First. Sniktitt på den nye versjonen av Dspace.
 • Integrating a Faculty Activity Reporting System with an Institutional Repository in Support of Open Access
 • Imperial College London – journey to open scholarship. Torsten Reimer ga oss et innblikk i hvordan Imperial College London har utarbeidet sin Open Access policy.
  Vi fikk høre om hvordan institusjonen arbeider for å gjøre sine forskningsresultater åpent tilgjengelig og hvilke utfordringer man møter i det vitenskapelige kommunikasjonslandskapet.
 • Integrating Repository and Scholarly Communication Services with Institutional Faculty Data Infrastructures
 • Let the Music Live: Techniques for Managed Integration of a Unique Multimedia Collection into Public Linked Open Data Repositories. The UCLA Digital Library er i gang med å utvikle teknikker og strategier for å integrere samlinger med komplekse digitale objekter i eksterne linked data-arkiv. Vi fikk høre om prosessen.
 • Avalon at a Crossroads: From Collaboration to Community
 • HydraDAM2: Repository Challenges and Solutions for Large Media Files

 

For detaljert program klikk her

Off-campus:

milly_philly

Vi oppsøkte vår gamle rockehelt Phil

 

kampklar

Klar for EM-kamp

 

IMG_20160615_234651

Etter fire dager i Irland…

Rykende fersk rapport – «Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater»

Kunnskapsdepartementet har i dag mottatt et forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

Arbeidsutvalget har bestått av Torkel Brekke fra Universitetet i Oslo, Petter B. Brandtzæg fra SINTEF, Tove Klæboe Nilsen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, John-Arne Røttingen fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, Oddrun Samdal fra Universitetet i Bergen, Margunn Aanestad fra Universitetet i Oslo og Johannes Waage Løvhaug fra Norges forskningsråd.

access2

Her er utvalgets viktigste anbefalinger:

 • Utvalget mener at Norge må støtte opp under EUs ambisiøse vedtak og mål om full åpenhet innen 2020.
 • Utvalget foreslår å innføre et krav om at vitenskapelige artikler må lagres i et nasjonalt vitenarkiv. Dette skal påvirke utbetalinger til institusjonene. (Såkalt resultatbasert omfordeling).
 • For å gjøre det mulig for forskerne å oppfylle dette kravet, foreslås ulike tiltak for å forbedre infrastruktur og støttetjenester. Det foreslås blant annet økte ressurser til å vedlikeholde et NSDs register over gode publiseringskanaler, bedre funksjonalitet rettet mot åpen tilgang i forskningsinformasjonssystemet CRIStin og informasjonstiltak i institusjonene for å støtte forskerne.
 • Det foreslås å innføre en tilleggsfaktor for åpen publisering (gull åpen tilgang) i publiseringsindikatoren for å gjøre det mer attraktivt å velge dette fremfor lukket publisering i abonnementsbaserte tidsskrift.
 • Norge må engasjere seg aktivt i internasjonalt samarbeid om forhandlinger med forlagene om overgang til åpen tilgang.
 • Det er viktig at toppledere i forskningsinstitusjonene engasjerer seg i det videre arbeidet.
 • Det foreslås å etablere en nasjonal styringsgruppe på ledernivå for oppfølging av det videre arbeidet.

Les hele saken på Kunnskapsdepartementets nettsider

Les hele rapporten

Hva så med kunstnerisk utviklingsarbeid?

På s. 1 i innledningen står å lese «På sikt er det en rekke andre former for forskningsresultater [enn vitenskapelige artikler] som også bør og kan bli åpent tilgjengelig, og publiserte artikler må sees som en del av en større helhet hvor målet er åpen vitenskap (Open Science på engelsk).» (Vår understrekning)

Kunsthøgskolen i Oslo har vært en aktiv pådriver for vitenarkiv for kunstnerisk utviklingsarbeid og etablerte i 2011 landets første (og foreløpig eneste) vitenarkiv på området, KHIODA. Vi har både kommet med innspill til «Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv«, samt deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av UHRs Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid som har kommet med forslag til videre utvikling av CRIStin på våre fagområder, «Endelig rapport fra arbeidsgruppe for å foreslå endringer i CRIStin for registrering av kunstnerisk utviklingsarbeid» (3. oktober 2013).

Biblioteket presenterte i forrige uke sitt arbeid med å bygge Kunsthøgskolens vitenarkiv på den nordiske kunstbibliotekkonferansen ARLIS/Norden 2016 i Oslo som hadde som tema «Digitisation in Art Libraries and Art and Cultural Heritage Museums«. Innlegget ble mottatt med stor interesse, og flere av de svenske høyere kunstutdanningsinstitusjonene uttrykte et ønske om å samarbeide videre om bl.a. autoritetsregistre for digitale arkiver. Vår paper, «Artistic Research Archive at Oslo National Academy of the Arts: Pioneering Work on a Shoestring Budget«, som ble presentert av Hanne Storm Ofteland, seksjonssjef for bibliotek og arkiv, samt Anette Waller, hovedbibliotekar med ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid, vil bli publisert på nettet litt senere i år. Vi kommer tilbake til det når så skjer.

Vi er enig med arbeidsgruppens syn på at offentlig finansiert forskning [les: «forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid«, som det er definert i universitets- og høyskolelovens formålsparagraf] bør være åpent tilgjengelig:

«Umiddelbar og fri tilgang til forskningspublikasjoner for alle vil gi store gevinster og bidra til å bygge kunnskapssamfunnet:

 • Den vitenskapelige utviklingen vil bli styrket ved at alle forskere nasjonalt og internasjonalt får fri tilgang til forskningsresultater de tidligere ikke har hatt tilgang til.
 • Næringslivet vil få tilgang til de siste forskningsresultater i en kunnskapsøkonomi hvor kravene til innovasjon og effektivitet blir stadig høyere.
 • Ansatte i offentlig forvaltning, helsepersonell, lærere og journalister og en rekke andre yrkesgrupper vil kunne dra nytte av enklere, raskere og gratis tilgang til forskningsresultater.
 • Pasienter, bruker- og interesseorganisasjoner vil kunne ha stor nytte av gratis tilgang til forskningsresultater.
 • Allmennhetens evne og mulighet både til å forstå og delta i forskning øker, og det må forventes at befolkningen generelt vil ha nytte av åpen tilgang til forskningsresultater.

Der forskning er betalt av det offentlige, er det dypt problematisk når resultatene av forskningen ikke blir gjort offentlig tilgjengelige, dersom ikke bestemte hensyn til for eksempel personvern eller sikkerhet tilsier noe annet.»  (Rapportens s. 1)

Kort oppsummert:

Biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo har jobbet lenge med OA (åpen tilgang) for våre fag, helt siden 2010 — og nå skjer det, både nasjonalt og internasjonalt! Vi må bare sørge for at kunst- og designfagene får den plassen og de løsningene de har behov for for å kunne oppfylle åpen tilgang-målsetningene på en hensiktsmessig måte. Vi gleder oss til å jobbe videre med dette!

14. juni 2016
Skrevet av admin

Kategorier: kunstnerisk utviklingsarbeid, Open access

Stikkord: ,

Del denne siden

Utvalgte nyheter i KHIO-biblioteket – uke 24

Ha en strålende sommer!

 

Vinthagen, R., & Zavalia, L. (2014). Normkreativ. Stockholm: Premiss. Normkreativ
Thornton, P. (2012). Casuals : Football, fighting and fashion : The story of a terrace cult (Rev. and upd. ed.). Preston: Milo. casuals
Westwood, V., & Lee Europe. (2011). 100 days of active resistance. Bologna: Damiani. 100_days
Musée d’art moderne de la Ville de Paris. (2016). Albert Marquet : Peintre du temps suspendu. Paris: Paris Musées. albert_marquet
Shaw, G., Wiggins, C., & National Gallery London. (2016). George Shaw : My back to nature. London: National Gallery ; New Haven : Yale Univ. Press (distr.). my_back
Janacek, L., & Bakala, B. (n.d.). Z mrtvého domu : Opera ve trech jednanich. Wien: Universal Edition. janacek
Puccini, G., & Gianni Schicchi. (2006). Il Trittico. Milano: Ricordi. trittico
13. juni 2016
Skrevet av Matteo Antoniazzi

Kategorier: Nye innkjøp, Nyheter

Del denne siden

Utvalgte nyheter i KHIO-biblioteket – uke 23

Boulanger, R., & Lazzarini, V. (2011). The Audio programming book. Cambridge, Mass: MIT Press. audio_programming
Moore, M. (2003). Bowling for Columbine. Danmark: Sandrew Metronome. bowling
Fagerlid, T., & Langeland, M. (2016). Snakk levende engelsk. Oslo: Pax forl. levende_engelsk
Lund, L. (2016). Dagbøkene januar 2014-februar 2016. Oslo: Teknisk industri. dagbøkene_lund
Bovier, L., Schawinsky, D., & Blume, T. (2016). Xanti Schawinsky : The album. Zürich: JRP|Ringier. xanti
McLaren, S., & Formhals, B. (2016). Photographers’ sketchbooks. London: Thames & Hudson. photographers_sketchbooks
Grubb, T. (1979). Singing in French : A manual of French diction and French vocal repertoire. New York: Schirmer. singing_french
Eeg-Tverbakk, C., & Ely, K. (n.d.). Responsive listening : Theatre training for contemprary spaces. New York: Brooklyn Arts Press. Responsive_Listening
Bausch, P., Purcell, H., & Tanztheater Wuppertal. (1985). Café Müller : Une pièce de Pina Bausch. Paris: L’arche. cafe_muller
Roja, A. (2016). The world of competitive dance : Overview and reference guide. S.l.: Createspace Independent Publishing Platform. competitive_dance
6. juni 2016
Skrevet av Matteo Antoniazzi

Kategorier: Nye innkjøp, Nyheter

Del denne siden

ARLIS Norden 2016 – here we come!

Holmes and Watson - å samle inn FoU-resultater er seriøst detektivarbeid!

Holmes and Watson – å samle inn FoU-resultater er seriøst detektivarbeid!

Anette og Hanne jobber på sin presentasjon til ARLIS-konferansen neste uke:

Tema for presentasjonen er «Artistic Research Archive at Oslo National Academy of the Arts : Pioneering work on a shoestring budget».

Vi har siden 2011 jobbet systematisk med å få opp volumet og kvaliteten på FoU-rapportering og deling/tilgjengeliggjøring av alle de spennende prosjektene både faglig ansatte, stipendiater og studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo jobber med.

I 2015 har vi, takket være Anette, nådd en all time high! FoU-rapporteringen har økt med 38 % siden 2014, og bruken av vitenarkivet, KHIODA, har økt med:

378 %!!!

Nå gleder vi oss til å presentere arbeidet vårt med å bygge vitenarkiv for gode kolleger fra Norden om en uke! (Og til et glass vin på Mellomstasjonen etterpå…)

Rapport for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen 2015 skal vi presentere i styremøte tirsdag 14. juni. Det skal også bli gøy! Rapporten kan du lese her.

… Og samtidig drar Anette og Camilla på Open Repositories-konferansen OR2016 i Dublin!

Bibliotekets åpningstider sommeren 2016

1.- 17. juni: man-fre kl 10-15
18. juni – 7. august: stengt
8.-12. august: man-fre kl 10-15

Vi oppfordrer alle våre avgangsstudenter å levere inn lånt materiale før sommerferien! Oppdater også gjerne kontaktinformasjonen din i Oria! (Pålogging oppe i høyre hjørne)

God sommer, alle sammen!!!

Villa di livia, affreschi di giardino, parete corta meridionale, cotogno

Villa di Livia, freske. Lisens: CC-PD. Kilde: Wikimedia Commons

1. juni 2016
Skrevet av admin

Kategorier: Nyheter

Stikkord: ,

Del denne siden

Utvalgte nyheter i KHIO-biblioteket – uke 21

Pellerin, D., & May, B. (2016). Crinoline : Fashion’s most magnificent disaster : A history of the crinoline dress from Victorian times to the present day, seen through stereo photography, illustrated magazines and other ephemera. London: The London Stereoscopic Compani. crinoline
Art Basel 46 2016. (2016). Art Basel : Year 46 [Hong Kong, Basel, Miami Beach]. Zürich: JRP|Ringier ; Dijon. art_basel
Klint, Enderby, Blanchflower, Peyton-Jones, Obrist, Higgie, . . . Serpentine Galleries London. (2016). Hilma af Klint : Painting the unseen. London: Koenig Books. hilma_klimt
Borja-Villel, M., Cherix, C., Buchloh, B., & Museum of Modern Art. (2016). Marcel Broodthaers : A retrospective. marcel_broodthaers
Enwezor, O., Buchloh, B., & Hoptman, L. (2016). Sarah Sze. London: Phaidon. sarah_sze
Joost, G. (2016). Design as research : Positions, arguments, perspectives. Basel: Birkhäuser. design_as_research
Dibbets, J., & Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. (2016). Pandora’s box : Jan Dibbets on another photography. Paris: Paris Musées. pandoras_box
Fosse, J. (2015). Tre librettoar. Oslo: Samlaget. fosse_tre
OEI # 69-70: On film. (2015). Stockholm: Tidskriften OEI. oei_69_70_on_film
Oppenheim, L. (1994). Directing Beckett (Theater, Theory, text, performance). Ann Arbor: University of Michigan Press. directing_beckett
Carron, P. (2016). Writing brilliant dialogue. Philippa Carron, PhD (All you need to know about). Canberra: Wild Goose Publications. writing_dialogue
Imsen, G. (2016). Lærerens verden : Innføring i generell didaktikk (5. utg. ed.). Oslo: Universitetsforl. lærerens
20. mai 2016
Skrevet av Matteo Antoniazzi

Kategorier: Nye innkjøp, Nyheter

Del denne siden

DELTA I UNDERSØKELSE

 

Jeg er praktikant på Kunsthøgskolens bibliotek og søker respondenter til praksisundersøkelsen jeg skal utføre. Jeg ønsker å intervjue studenter fra design, kunstakademiet og/eller kunst og håndverk, i alle aldre, for å spørre dere om hvordan dere bruker bibliotekets fysiske materiale (bøker, tidsskrift). Bruker du bøkene som pensum? Sampler du bilder og tekst til collager? Leser du om materialer eller manifester? Slapper du av med artists’ books eller leksikon? Holder du deg oppdatert med tidsskrift?

Intervjuet vil være kort, rundt et kvarter og det vil bli gjort lydopptak. Svar og deltagelse vil bli behandlet konfidensielt og materialet vil bli slettet etter at oppgaven er utført.

For din deltagelse og tid kan jeg lønne deg med kaffe og litt Twist.

 

Om du ønsker å delta, ta kontakt med meg, praktikant Tor-Martin, her:
Epost:              t****@*********.com

Telefon:          ************

 

Eller spør etter meg i bibliotekets skranke.

18. mai 2016
Skrevet av Matteo Antoniazzi

Kategorier: Brukerundersøkelser

Del denne siden

Mai måned – utstillinger og boklanseringer i biblioteket!

Det er ikke bare avgangsutstillinger og -forestillinger som skjer på Kunsthøgskolen nå i mai. Biblioteket er stolt over å få være vertskap for hele tre events denne måneden. Vi kan by på både utstillinger og boklanseringer i samarbeid med avdeling Kunst og håndverk, avdeling Design, forlagene KALEID og Cappelen Damm, samt med Deichmanske bibliotek! Velkommen til oss!

11.-14. mai hele dagen: KALEID 2016 Oslo – Artists’ books-utstilling

KALEID2016

Foto: Fra Hilde Aagaards bok Ishavsgast

I forbindelse med artists’ book-seminaret KALEID 2016 som arrangeres ved Kunsthøgskolen torsdag 12.mai, har førsteamanuensis ved Kunst og håndverk, Victoria Browne kuratert en utstilling av årets artists’ books fra forlaget som blir vist i biblioteket fra onsdag 11. til fredag 13. mai. (Åpningstider: onsdag og torsdag 09-19, fredag 09-15:30.) [Les mer]


 

19. mai kl 18-20: Signaler 2016

Signaler 2016 (Cappelen Damm)

Signaler 2016, Cappelens debutant-antologi, lanseres i Kunsthøgskolens bibliotek 19. mai. Årets omslag er produsert av designstudent Renate Thor Andersen.

Signaler er Cappelen Damms årvisse debutantantologi hvor forfattere som ennå ikke har fått tekstene sine publisert får stå side om side med etablerte forfattere. Under lanseringen vil en rekke debutanter leser fra sine tekster… [Les mer]


 

23. mai kl 18-20: Bøkenes hamskifte

Bøkenes hamskifte

Lundell, Thorsen, Barth & Kørner: Bøkenes hamskifte.
Utgiver: Kunsthøgskolen i Oslo

Bøkenes hamskifte er resultatet av et samarbeidsprosjekt med Deichmanske bibliotek og tar opp bokens fremtid ved Deichman før, og etter, flytting til Bjørvika.

Biblioteksboken som tema for kunstnerisk utvikling og forskning:

Boken inneholder tre essays og et omfattende dokumentarisk fotoessay fra hovedbiblioteket i Oslo sentrum. Forfatterne er Martin Lundell (avdeling Design, Kunsthøgskolen i Oslo), Oddvar Thorsen (Deichman) og Theodor Barth (avdeling Design, Kunsthøgskolen i Oslo).

Fotoessayet er av Steffen Kørner som er master i design fra 2014. I all sin enkelhet er boken et resultat av et nennsomt redigeringsarbeid som ble gjort av stipendiat Ellef Prestsæter (IFIKK/UiO). Ellef Prestsæter bidro også med et forord til volumet som gjør rede for resultatet av dette KUF-prosjektet i sin bestanddeler, helhet og intensjon… [Les mer]